Menu
Obec Mříčná
ObecMříčná
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Farnost Mříčná

Římskokatolická farnost Mříčná

O Farnosti

Aby mohla farnost dobře fungovat, musí být tvořena třemi základními prvky: kostel, kněz a v neposlední řadě farníci. Pojďme se společně podívat, jak je na tom tato podkrkonošská farnost.

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ

První písemný doklad je v církevních zápisech jičínského děkanátu již z roku 1352. Ve kterém roce byl kostel vystavěn však přesně nevíme. Stávající jednolodní barokní kostel je z roku 1716 a do podoby, jakou známe ze současnosti byl dostaven v roce 1787. Stavba kostela je situována tak šikovně, že je tato obecní dominanta vidět ze všech mříčenských polností.

Zvony

Campana fusa est do Mrizna - 1484. (Zvon zhotoven do Mříčné - 1484) tento latinský nápis jasně dokazuje o jaký zvonařský skvost se jedná. Přetrval i vypálení kostela a vesnice během třicetileté války a přežil dokonce i druhou světovou válku, kdy byl příkazem sejmut a odeslán k roztavení. Naštěstí byl zvon během války ukryt a zasypán pískem poblíž Hamburku. Díky tomu se libý tón jeho a jeho mladšího „kolegy“ (350 kilo vážící „drobek“:) nese každou neděli spící Mříčnou a svolává farníky ke slavení mše svaté.

70. léta 20. stol.

od dostavby kostela uplynulo již více jak 180 let a tak bylo nezbytné přistoupit k nutným opravám. Aktivní farníci se hned pustili do díla. Ačkoli jim bylo na dotaz, co dělat se stropem dpovězeno jedním jilemnickým stavitelem, ať začnou chodit do kostela do Jilemnice, nenechali se tito farníci odradit. V době, kdy sehnání železných traverz bylo takřka nemožné, se přihodila úžasná „náhoda“? nebo raději Boží záměr a milost! Prostě na pracovišti jednoho farníka se objevilo 7 dvanáctimetrových traverz, které se kupodivu přesně hodily ke zdárnému dílu – vyztužení stropu.

2006

A opravy se rozjeli nanovo. Díky Bohu a nasazení lidí se dílo daří. Vymaloval se interiér kostela, na 3 etapy se opravila střecha nad lodí a presbytářem kostela a přitom se zrovna opravila fasáda. V letošním roce (tj. roce 2009), dá-li Pán a finance;), nás čeká dokončení poslední etapy, tj. věže. V budoucnu bychom chtěli také zrekonstruovat faru.

KNĚZ

Ačkoli jsme se z vyprávění našeho bývalého kostelníka dozvěděli, že před druhou světovou válkou působil ve Mříčné nejen kněz, ale měl zde dokonce i kaplana a byli zde v neděli dvě mše a zaplněný kostel, nyní je již situace taková, že k nám duchovní správce přijíždí z Jilemnice. Již přes dva roky jím je páter František Mráz, jilemnický vikář.

FARNÍCI

Jak už jsme řekli, farnost netvoří jen, ačkoli krásný, tak studený kostel. Ale nezbytnou složkou je ta živá, kterou tvoří právě farníci. Pod mottem: „Nezáleží na kvantitě, ale na kvalitě se s našimi stálými, asi 25ti, farníky snažíme vytvářet jednu hezkou farní rodinu.

AKTIVITY FARNOSTI

V naší farnosti se často schází společenství mládeže Vavřineček. Ať už v Peřimově na spolču či víkendových akcích, Silvestru, nebo v kostele na nácviku písní naší spolčokapely. Po těchto trénincích spolčo vystupuje na různých koncertech a doprovází mše svaté v okolních farnostech a také zde, ve Mříčné. To je největší hybnou silou, povzbuzením a nadějí pro naše farnosti. www.spolco.jilemnicko.cz

Potom se také v kostele konají většinou čtyřikrát do roka koncerty. O Vánocích zde vystupují sourozenci Lukšovi na které chodí nejvíce lidí, protože přeci jsou na vesnici známější než např. Musica Antiqua z Trutnova, která zde vystupuje na jaře. Sourozenci Lukšovi alias Peřimovské kvarteto vystupuje také v obcích, které spadají do farnosti – v Peřimově a v Kundraticích a také například zpívali u rozsvěcení vánočního stromečku ve Mříčné. Konají se zde také varhanní koncerty na opravených a pěkných varhanách. Vystupovala zde také skupina Šalmíja, Satori z Poniklé, nebo sbor Camponotus z Jilemnice. Téměř všechny koncerty jsou benefiční – na opravu kostela. Rekord trhl vánoční koncert 26. prosince 2008, kdy přišlo 170 lidí a vybralo se neuvěřitelných 17.200 Kč.

Ve farnosti také probíhá již několik let Tříkrálová sbírka, která je i mezi nevěřícími kladně vítána a nemalými příspěvky podporována.

No a věřte, nebo nevěřte i při opravách se tvoří také pěkné společenství a pěkná farní rodina. A to je jistě také aktivita, která stojí za připomenutí – různé nátěry oken, žlabů, otloukání zdiva, pomoc dělníkům apod.

V této farnosti – v Peřimově - se již od 80. let minulého století koná tradiční táborák na ukončení školního roku při kterém se schází všechny věkové generace. Již dva roky se před táborákem koná mše svatá. Letos by táborák měl proběhnout 27. června a předtím od 18 hodin v kostele mše svatá.

Jelikož zde nás je málo, žijeme tady opravdu jako rodina. Všichni se známe, popovídáme po mši svaté a každý člověk navíc hned viditelněji zaplní prostor našeho kostela a je srdečně vítán;). V naší farnosti si dost uvědomujeme, že laici toho mohou hodně udělat ve farnosti a na nich hodně závisí i život farnosti a život ve farnosti, tedy i v obcích do nich spadajících.

Tak neváhejte a udělejte si nedělní výlet – začínáme teprve v 7:45

Péťa a Jenda Lukešovi
Aktualizováno k 5. únoru 2009