Menu
Obec Mříčná
ObecMříčná
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Obec - obnova a změny v naší obci

Rekonstrukce sokolovny

Snížení energetické náročnosti kulturního domu ve Mříčné, čp. 28

Budovy sokolovny  "liďáku" získala do svého vlastnictví obec v roce 2018. V roce 2019 bylo zažádáno o dotaci na zateplení budovy, opravu střechy, výměnu oken. Stávající bytová jednotka byla vybourána a bude zrekonstruována. V půdních prostorách je v plánu do 5 let zbudovat nové dvě bytové jednotky.

Na stavební práce se přihlásili dvě firmy - na základě nižší cenové nabídky vyhrála a práce provádí firma p Havran - Dvůr Králové, cena za zhotovení díla činí 5 428 678,31 Kč včetně DPH.

Na topenářské práce se přihlásili dvě firmy - na základě nižší cenové nabídky vyhrála a práce provádí firma - Coma Jilemnice s.r.o., cena za zhotovení díla činí 1 310 087,50 včetně DPH.

Stavební dozor provádí Ing. Tůma.

Oprava podlahy na sále

Vzhledem ke stáří a špatné údržbě a čistotě podlahy na sále bylo rozhodnuto, že stávající prkenná bude nahrazena novou. Podlaha bude zhotovena z vrstvených parket pro využití ke sportovní a kulturní činnosti, která na sále v průběhu roku probíhá. Výměna povrchu proběhne i v přísálku k potoku kde jsou nevyhovující rozpraskané dlaždice a na podiu.

Spolufinancování projektu

Oprava cesty ke koupališti

Od června do listopadu 2016 proběhla rekonstrukce místní komunikace ke koupališti Celkové náklady činily 1 6187 743 Kč. Oprava byla hrazena z vlastních zdrojů a obdržené dotace ve výši 300 000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje. Byl položen nový asfaltový povrch v délce 2 140 m2 včetně parkoviště.

Oprava cesty Delišov

Od července do listopadu 2017 proběhla rekonstrukce místní komunikace na Delišově. Celkové náklady činily 1 761 739 Kč. Oprava byla hrazena z vlastních zdrojů a obdržené dotace ve výši 300 000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje. Byl položen nový asfaltový povrch v délce 1434 m2 a byla rozšířena místa pro vyhýbání. Proběhla oprava příkopů a propustí podél cesty.

Oprava cesty Josefov

Od září do listopadu 2019 probíhala rekonstrukce místní komunikace na Josefově. Celkové náklady činily  2 101 551 Kč. Oprava byla hrazena z vlastních zdrojů a obdržené dotace ve výší 300 000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje. Byl položen nový asfaltový povrch po cestě v délce 1239 m2 a opraven chodník od křižovatky.

fotogalerie

Rekonstrukce hasičárny

fotogalerie hasičárny před a po rekonstrukci