Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní a mateřská škola

Fotogalerie z akcí

Den otevřených dveří ve škole

V pátek 12.10. se konal den otevřených dveří školy při příležitosti její rekonstrukce se slavnostním předáním školy dětem a paním učitelkám. Sešlo se postupně kolem 70 lidí, které zajímalo jaké to tam nově teď děti mají a kam třeba budou malé děti nastupovat a učit se. Na začátku po obdržení balonků děti zazpívaly písničky, rozdaly každému vlastnoručně vytvořená sluníčka a k ochutnání slané a sladké jednohubky. Postupně si všichni prohlídli nové čerpadlo na vytápění, radiátory místo akumulačních kamen, vymalované třídy, knihovnu a zahradu. Všem děkujeme za účast a zájem.

fotogalerie

Proměna Základní a mateřské školy Mříčná

fotogalerie

Zřizovatelem je Obec Mříčná.
Škola je v právní subjektivitě od 1.1.2003
Jedná se o jednotřídní školu, která takto funguje 12. rokem. Školu navštěvují žáci 1. – 4. ročníku. Součástí je školní družina a školní jídelna.

Zaměstnanci: Mgr. Kosová Jiřina – ředitelka
Mgr. Michaela Blažková – učitelka ZŠ
Eva Hrochová – učitelka ŠD
Vladimíra Fejklová – učitelka MŠ
Eva Spanilá – učitelka MŠ, vedoucí školní jídelny
Ivana Polcarová – kuchařka
Hana Kuželová – uklízečka , školniceŠkolská rada se schází 2x ročně.

Členové ŠR:

Eva Spanilá – za pedagogy
Jana Kohoutová – za rodiče
Štěpánka Vybíralová – za obec

Školní družina je denně od 12:35 - 14:35
Mateřská škola od 6:15 - 15:45
Všechny děti i učitelé se stravují ve školní jídelně.
Mateřská škola je zřízena od roku 1995 a od té doby funguje s plným počtem dětí (18-22) 
V tomto školním roce 2014 – 2015 má
ZŠ  20 žáků
MŠ 22 dětí
Děti navštěující ZŠ i MŠ jsou většinou místní, ale dojíždějí k nám i děti z Peřimova.

Na školní zahradu byla v září zabudována nová herní sestava pořízena na základě obdržené dotace a nový altánek pořízen z finančního daru p. Tomíčkové.
Školní i mimoškolní aktivity:
ZŠ – Dopravní hřiště, atletické závody, bruslení na stadionu v Lomnici, plavecký výcvik v Jilemnici, návštěva divadla a kulturních akcí v KD Jilemnice, výlet na kolech, podzimní a jarní pochod, výlet na Benecko, výlet na konci školního roku, karneval atd.
Tradice a zvyky – společné akce ZŠ i MŠ – čert a Mikuláš, vánoční besídka, karneval, vynášení Zimy, rej čarodějnic, dětský den MŠ – Podzimní a zimní vycházky do lesa za zvířátky s donáškou kaštanů, tvrdého pečiva, obilí a sena do krmelců. Vánoční koncerty v Jilemnici, pohádky, kurz plavání, angličtiny, výlet zakončení školního roku se spaním ve školce….

V roce 2011 se škola zapojila do projektu "Ukliďme svět", jednalo se o zpětný odběr elektrospotřebičů. V krajském kole se umístili v přepočtu na žáka na druhém místě a získaly odměnu 10 000,- Kč. Za sběr utržili 2350 Kč.
Máme i sponzory, kteří naší školu podporují jak finančně tak materiálně. Tímto jim moc děkujeme.

Škola i školka se zapojují do společenských činností a akcí pořádaných obcí, připravují dárečky - posezení seniorů, MDŽ a kulturní pásma - advent, vítání občánlů atd. Obec jim i paním učitelkám velmi děkuje.